Tổng quan dự án (1669)

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc sáng tạo thương hiệu mới về chăn ga gối đệm cho Công ty CP Quốc tế ABC. Công việc bao gồm: đặt tên, sáng tạo slogan, thiết kế logo và ứng dụng thương hiệu tại mọi điểm tiếp xúc.

Dịch vụ cung cấp

Bạn cũng muốn thiết kế logo?
Tải báo giá giá ngay!

Đặt tên & thiết kế logo chăn ga gối đệm cao cấp Springo Đặt tên & thiết kế logo chăn ga gối đệm cao cấp Springo Đặt tên & thiết kế logo chăn ga gối đệm cao cấp Springo
Top