Tổng quan dự án (323)

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc sáng tạo thương hiệu cho sản phẩm thiết bị âm thanh cao cấp của Công ty CP TM & DV Bảo Toàn. Kết quả dự án là sự ra đời của thương hiệu NOVADI cùng hệ thống nhận diện thương hiệu ấn tượng.

(NOVA = Ngôi sao mới + AUDIA = Âm thanh;  NOVADI = Ngôi sao mới trong ngành công nghiệp âm thanh giải trí).

Dịch vụ cung cấp
Đặt tên thương hiệu âm thanh NOVADI Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc sáng tạo thương hiệu cho sản phẩm thiết bị âm thanh cao cấp của Công ty CP TM & DV Bảo Toàn Đặt tên thương hiệu âm thanh NOVADI
Top