Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo dược phẩm PUMIFA (1272)

Tổng quan dự án

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc đặt tên thương hiệu và thiết kế logo cho Công ty CP TM dược phẩm Phú Mỹ.

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác