Logo Khoa Việt Travel (2738)

Tổng quan dự án

Khoa Viet Travel là công ty du lịch nhắm chủ yếu vào thị trường khách du lịch nói tiếng Pháp. Công ty đã tạo được uy tín tốt khi được giới thiệu tại nhiều cuốn sách du lịch của các tổ chức du lịch quốc tế. Trong nỗ lực xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp của Khoa Viet Travel, Sao Kim hân hạnh làm đối tác tư vấn và phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty.

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác