Thiết kế logo LMPPI (1712)

Tổng quan dự án

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế logo LMPPI, thuộc Trung tâm giảng dạy kinh tế Fulbright nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, giáo dục của các nước khu vực sông Mekong. 

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác