Thiết kế logo quà tặng Huck Corner (1517)

Tổng quan dự án

Sao Kim tư vấn thiết kế logo cho thương hiệu quà tặng Huck Corner. Dự án được thực hiện trong năm 2012.

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác