Thiết kế logo trường đại học tài chính QTKD UFBA (2787)

Tổng quan dự án

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế thương hiệu cho Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (UFBA).

UFBA vốn là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính. Trường có lịch sử hình thành và phát triển 45 năm trong đào tạo chuyên môn về tài chính và kế toán.

Thông tin chi tiết có thể tham khảo trên website của UFBA:  http://www.tcqtkd.edu.vn

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác