Thiết kế logo và bao bì kem Funy (1972)

Tổng quan dự án

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế logo và bao bì, nhãn mác kem Funy. Kết quả sản phẩm có một bao bì nổi bật và ấn tượng.

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác