Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu công ty điện Đại Nam (2019)

Tổng quan dự án

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty TNHH MTV Điện Đại Nam

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác