Thiết kế logo VNFOREST (3101)

Tổng quan dự án

Logo Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam (DOF) do Sao Kim thiết kế là sản phẩm hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Tổng cục Lâm Nghiệp Việt Nam 28/11/2010. Logo đang trong quá trình thẩm định trước khi được chính thức thay thế logo cũ một cách rộng rãi.

Dịch vụ cung cấp

Ý tưởng thiết kế

Mặc dù có khá nhiều các chi tiết trong mẫu logo này, nhưng logo của Tổng cục Lâm Nghiệp Việt Nam thể hiện được tất cả những yếu tố chức năng của ngành lâm nghiệp cũng như trách nhiệm xả hội và định hướng phát triển của cả một ngành kinh tế.


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác