Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Chấp thuận điều khoản sử dụng
Xin hãy đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng này trước khi truy nhập và sử dụng website LogoArt.vn (sau đây gọi là “Website LogoArt” hoặc "LogoArt" hoặc "website LogoArt.vn"). Như một điều kiện và cân nhắc để truy nhập website LogoArt, việc truy nhập và sử dụng LogoArt Website sẽ mặc nhiên xác lập việc chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử dụng này, điều này xác lập một thỏa thuận giữa bạn và LogoArt về sử dụng các dịch vụ  có trên LogoArt Website tùy từng thời điểm. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẢN THỎA THUẬN NÀY, XIN ĐỪNG TRUY CẬP Website LogoArt . Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thoả thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email contact@LogoArt.vn

2. Dịch vụ của LogoArt
LogoArt.vn là một trang Web trên mạng Internet được tạo ra để cung cấp dịch vụ thiết kế logo trực tuyến cho người dùng.

Để có thể đặt dịch vụ được trên LogoArt.vn bạn cần phải gửi một đơn hàng trong đó cung cấp các thông tin cá nhân hoặc thông tin doanh nghiệp, tổ chức của bạn bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và LogoArt sau này. Bạn có thể đặt mua sử dụng các gói dịch vụ của LogoArt với các mức giá niêm yết có sẵn trên website LogoArt.vn, việc đặt mua này của bạn sẽ tùy thuộc vào chấp thuận một phần hoặc toàn bộ điều kiện đặt hàng này của LogoArt. Việc chấp thuận này của LogoArt chỉ có hiệu lực ràng buộc khi bạn đã thanh toán hoặc các thông tin về thanh toán của bạn đã được xác nhận.

LogoArt bảo lưu quyền thay đổi các sản phẩm, dịch vụ, biểu giá và phương thức tính giá và các thay đổi khác của website LogoArt.vn từng thời gian mà không phải thông báo trước cho người sử dụng nếu thấy phù hợp.


3. Quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng
3.1 Truy cập tới website LogoArt.vn
Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập tới LogoArt.vn. đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới LogoArt.vn.

3.2 Đạo đức người sử dụng
Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng LogoArt.vn với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: (i) việc bạn sử dụng website LogoArt.vn, kể cả vùng tương tác bất kỳ, (ii) việc sử dụng mạng hay dịnh vụ nào khác có kết nối tới website LogoArt.vn và (iii) phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website LogoArt.vn. Khi truy cập và sử dụng Website LogoArt.vn, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:

(1) Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động và cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam;
(2) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
(3) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
(4) Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;
(5) Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;
(6) Đề cập đến các vấn đề về chính trị và tôn giáo;
(7) Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;
(8) Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
(9) Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật;
(10) Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
(11) Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
(12) Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới Website LogoArt.vn;
(13) Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;
(14) Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;
(15) Sử dụng Website LogoArt.vn cho những mục đích phi pháp, vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;
(16) Các điều cấm khác theo quy định của pháp luật.


4. Quyền sở hữu trí tuệ với nội dung website LogoArt.vn

(a) Bạn thừa nhận Nội dung trên website LogoArt.vn nói chung do LogoArt, cộng tác viên cá nhân về nội dung (“Cộng tác viên”), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận, LogoArt cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Bạn thừa nhận, LogoArt.vn sở hữu bản quyền trong việc “xem và cảm nhận”, có nghĩa là lựa chọn, hợp tác, sắp xếp và trình bày nội dung đó.

(b) Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên website LogoArt.vn bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hình ảnh thiết kế bởi do LogoArt.vn đưa lên là thuộc quyền sở hữu của LogoArt và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể: (i) tạo một bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, website LogoArt.vn là chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao và việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật.5. Mối liên hệ với những trang khác

Trang web này và một vài trang LogoArt khác chứa những liên hệ với những trang web bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho bạn chứ không phải là sự xác nhận từ LogoArt cho những nội dung của những trang liên kết của bên thứ ba và không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến nội dung hay độ chính xác của những tài liệu trên những trang web như thế của bên thứ ba. Nếu bạn quyết định truy cập những trang web liên quan của bên thức ba thì đó là do bạn liều lĩnh.
Không bán lại hay sử dụng vì mục đích thương mại nếu không được phép.
Bạn đồng ý không bán lại hay chỉ định quyền hay nghĩa vụ của bạn bằng những thỏa thuận sử dụng này. Bạn cũng đồng ý không sử dụng bất cứ trang LogoArt nào vì mục đích thương mại nếu chưa được phép.

6. Việc từ chối những hư hại không thường xuyên
Không có trường hợp nào LogoArt, những nhà cung cấp hay bên thứ ba liên quan trong LogoArt.vn có trách nhiệm với bất cứ những hư hại nào (bao gồm, mà không hạn chế những hư hại không thường xuyên và tình cờ, những lợi ích bị mất mát hay những hư hại gây nên do mất dữ liệu hay … công việc kinh doanh) Gây nên việc sử dụng và không thể sử dụng bất cứ trang LogoArt.vn nào và nội dung trang web này, cho dù có dựa vào chứng nhận, hợp đồng, sai lầm hay bất cứ nguyên lý pháp luật nào khác và cho dù LogoArt có được cho biết có thể có những hư hại như thế


7. Sự đảm bảo
Bạn đồng ý bảo vệ, đảm bảo và giữ cho LogoArt, nhân viên, giám đốc và đại lý được vô hại và chống lại những đòi hỏi, hành động, yêu cầu, bao gồm mà không hạn chế những phí tài khoản và theo luật hợp lý, đưa ra hay gây ra (i) bất cứ tài liệu nào bạn cung cấp cho LogoArt, (ii) bất cứ nội dung trang web bạn sử dụng hay (iii) vi phạm của bạn đến những thỏa thuận và điều kiện. LogoArt sẽ không cung cấp thông báo cho bạn ngay khi có bất cứ đòi hỏi, chỉnh sửa hay tiến trình nào như thế và sẽ giúp bạn, với chi phí của bạn, trong sự bảo vể những yêu cầu, thay đổi hay tiến trình như thế.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
TP HN: Tầng 18, Center Building, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1
Trò chuyện ngay