Liên hệ với Sao Kim tại VP Hà Nội

THÔNG TIN

Add: Tầng 18, Center Building, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Tel: (04) 62.857.857 / 62.854.854 Hotline: 0964.699.499

EMAIL

Dịch vụ khách hàng: contact@saokim.com.vn

Tuyển dụng - nhân sự: job@saokim.com.vn

Quan hệ đối tác & Các vấn đề khác: info@saokim.com.vn

Liên hệ với Sao Kim tại VP Hồ Chí Minh

THÔNG TIN

Add: Phòng 301B, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1

Tel: (08) 3823 7920 / 3823 7921 Hotline: 0903.667.535

EMAIL

Dịch vụ khách hàng: contact@saokim.com.vn

Tuyển dụng - nhân sự: job@saokim.com.vn

Quan hệ đối tác & Các vấn đề khác: info@saokim.com.vn