Bộ sưu tập các thiết kế logo dựa trên các biểu tượng lấy từ động vật

Đã có rất nhiều logo các thương hiệu nổi tiếng có biểu tượng lấy ý tưởng từ động vật như: Logo hãng thời trang nổi tiếng của Mỹ Abercrombie lấy biểu tượng là chú hươu, logo Lacoste lấy biểu tượng là cá sấu, logo của Jaguar lấy biểu tượng chú báo đốm,...Dưới đây là một số mẫu thiết kế logo đẹp có biểu tượng lấy ý tưởng từ động vật được LogoArt.vn sưu tập.

AlcedoMedia 70 Beautiful Animal Logo Designs

Phoenix 168 70 Beautiful Animal Logo Designs

ZooSmart1 70 Beautiful Animal Logo Designs

Ravecorp Corporation 70 Beautiful Animal Logo Designs

BlackSparrow 70 Beautiful Animal Logo Designs

Catsy 70 Beautiful Animal Logo Designs

 

Blue Dog Properties 70 Beautiful Animal Logo Designs

Zoomania 70 Beautiful Animal Logo Designs

 

Nature protection organization 70 Beautiful Animal Logo Designs

Boswick 70 Beautiful Animal Logo Designs

 

Rentzilla.ru  70 Beautiful Animal Logo Designs

puorco 70 Beautiful Animal Logo Designs

 

Tuna 70 Beautiful Animal Logo Designs

Krocha 70 Beautiful Animal Logo Designs

Chicken Shack 70 Beautiful Animal Logo Designs

Al Kaabi 70 Beautiful Animal Logo Designs

Cheetah 70 Beautiful Animal Logo Designs

Crazy Croc 70 Beautiful Animal Logo Designs

SmartAuction 70 Beautiful Animal Logo Designs

Jolly Donkey 70 Beautiful Animal Logo Designs

 

PaperRhino 70 Beautiful Animal Logo Designs

Plastic Whale 70 Beautiful Animal Logo Designs

Bigcolors 70 Beautiful Animal Logo Designs

Pet Champion 70 Beautiful Animal Logo Designs

petfoto 70 Beautiful Animal Logo Designs

Gatto Picante 70 Beautiful Animal Logo Designs

Daily Design Bits 70 Beautiful Animal Logo Designs

CanaryModels 70 Beautiful Animal Logo Designs

YellowMonkey 70 Beautiful Animal Logo Designs

Rillusion 70 Beautiful Animal Logo Designs

Deershare 70 Beautiful Animal Logo Designs

Geek Monkey 70 Beautiful Animal Logo Designs

Cow World 70 Beautiful Animal Logo Designs

moshi 70 Beautiful Animal Logo Designs

ChickenScratch 70 Beautiful Animal Logo Designs

Siolino 70 Beautiful Animal Logo Designs

Creative Atelier 70 Beautiful Animal Logo Designs

Save The Earth 70 Beautiful Animal Logo Designs

Emperor 70 Beautiful Animal Logo Designs

The Pink Flamingo 70 Beautiful Animal Logo Designs

B 70 Beautiful Animal Logo Designs

Silent Monkey 70 Beautiful Animal Logo Designs

Pandangel 70 Beautiful Animal Logo Designs

Sharkplay 70 Beautiful Animal Logo Designs

Standaard Boekhandel 70 Beautiful Animal Logo Designs

juiced 70 Beautiful Animal Logo Designs

fatmoose 70 Beautiful Animal Logo Designs

switchbird 70 Beautiful Animal Logo Designs

S T A R F I S H 70 Beautiful Animal Logo Designs

robin 70 Beautiful Animal Logo Designs

dragonfly 70 Beautiful Animal Logo Designs

Prestige Lion 70 Beautiful Animal Logo Designs

parrot 70 Beautiful Animal Logo Designs

Chimera Finance 70 Beautiful Animal Logo Designs

Hotel Cobra 70 Beautiful Animal Logo Designs

Kavalkada 70 Beautiful Animal Logo Designs

 

Fantomachine 70 Beautiful Animal Logo Designs

sushi 70 Beautiful Animal Logo Designs

SpiffySparrow 70 Beautiful Animal Logo Designs

Fenix 70 Beautiful Animal Logo Designs

Koloroo 70 Beautiful Animal Logo Designs

Trojan option 70 Beautiful Animal Logo Designs

Silver Squid 70 Beautiful Animal Logo Designs

Firebird 70 Beautiful Animal Logo Designs

QuoteBird 70 Beautiful Animal Logo Designs

quoteworm 70 Beautiful Animal Logo Designs

ZooStudios 70 Beautiful Animal Logo Designs

shleep 70 Beautiful Animal Logo Designs

Vilyaiskiy 70 Beautiful Animal Logo Designs

 

Rocket Dog 70 Beautiful Animal Logo Designs

 

Logo thời trang nam hàng hiệu Casanova lấy biểu tượng chó sói thể hiện sức mạnh nam tính và bản năng.

 

Đức Mạnh - LogoArt.vn sưu tầm

Số lần xem 3808
Top