Tổng quan dự án (345)

Trong dự án này Sao Kim tham gia tư vấn và thiết kế thương hiệu cho Công ty CP LIC Việt Nam - doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực Logistic - Internet - Construction.

Dịch vụ cung cấp

Bạn cũng muốn thiết kế logo?
Tải báo giá giá ngay!

Thiết kế logo thương hiệu công ty LIC Việt Nam Trong dự án này Sao Kim tham gia tư vấn và thiết kế thương hiệu cho Công ty CP LIC Việt Nam - doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực Logistic - Internet - Construction. Logo thương hiệu LIC
Top