Những thiết kế logo lấy cảm hứng từ câu ngạn ngữ

Châm ngôn câu nói đáng chú ý, ẩn dụ liên tục bày tỏ sự liên quan đến một thực tế của cuộc sống. Họ chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của nhân loại có một thông điệp mang tính tượng trưng nhưng cụ thể. Một thiết kế logo cũng có chức năng tương tự. Sử dụng các biểu tượng ẩn dụ và trừu tượng, họ nhằm mục đích để truyền tải thông điệp của công ty cho các đối tượng mục tiêu.

Bạn có biết rằng bạn có thể tạo ra một thiết kế logo dựa trên một câu tục ngữ nổi tiếng? hầu hết chúng ta đều quen thuộc với các thành ngữ và tục ngữ, thiết kế logo có thể tạo ra một bản sắc thị giác nguồn gốc từ câu nói phương ngôn. Dưới đây là  22 mẫu logo sáng tạo nhất đã được lấy cảm hứng từ các câu thành ngữ và cụm từ nổi tiếng
 

A bird in the hand is worth two in the bush.

A friend in need is a friend indeed

   

Actions speak louder than words.

Laughter is the best medicine

   

Like father, like son

Love is blind

   

An apple a day keeps the doctor away

Prevention is better than cure

   

The early bird catches the worm

There’s a black sheep in every flock

   

Once in a blue moon

To call a spade a spade

   

It takes two to tango.

The pen is mightier than the sword

   

If God had wanted man to fly, He would have given him wings

Time flies

   

When life gives you lemons, make lemonade

Let sleeping dogs lie

   

Cry Over Spilt Milk

Curiosity Killed The Cat

   

Don’t count your chickens before they hatch

Have an Axe to Grind

 

 

Theo ilogo.vn dịch từ logoblog

Số lần xem 2081




Top