Thiết kế logo nhận diện thương hiệu Sông Trà (2000)

Tổng quan dự án

Trong dự án này Sao Kim thực hiện việc thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu cho Công ty Xây dựng và thiết kế Sông Trà - doanh nghiệp hoạt động về thiết kế, thi công công trình dân dụng, công nghiệp tại Tp.HCM.

Kết quả: hệ thống nhận diện thương hiệu Sông Trà được thiết kế đồng bộ và nhất quán, phản ánh lĩnh vực hoạt động của công ty cũng như chiến lược kinh doanh dài hạn của Sông Trà.

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác