Thiết kế logo nhãn hiệu tủ bếp cao cấp Casta (2446)

Tổng quan dự án

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế mới nhận diện thương hiệu cho nhãn hàng tủ bếp cao cấp Casta của ALC Việt Nam, đồng thời quy chuẩn lại toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của ALC Việt Nam.

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác