Thiết kế logo thương hiệu xây dựng Toàn Phát (1787)

Tổng quan dự án

Trong dự án này Sao Kim thực hiện việc thiết kế mới hệ thống nhận diện thương hiệu cho Toàn Phát - công ty chuyên về thi công và cung cấp vật tư hệ thống M&E (Điện – Nước – Điện lạnh - PCCC).

Kết quả: hệ thống nhận diện Toàn Phát được phát triển một cách đồng bộ, nhất quán thể hiện nét đặc trưng của ngành nghề cũng như định hướng chiến kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác