Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu cty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Sức Trẻ (1362)

Tổng quan dự án

Trong dự án này Sao Kim tham gia tư vấn thiết kế Logo và các ấn phẩm nhận diện thương hiệu cho SUCTRECONS.

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác