Logo Gia Khánh (1375)

Dịch vụ cung cấp

Ý tưởng thiết kế

Logo được hình thành từ ý tưởng giản dị khi người thiết kế muốn có một hình ảnh chiếc lốp ô tô – sản phẩm đặc trưng của Gia Khánh – và sự chắt lọc hình ảnh đã đạt được hiệu quả với một logo ấn tượng – hiện đại.


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác