Thiết kế logo Sông Giang (1910)

Tổng quan dự án

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết kế logo, phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn mác và hệ thống phần mềm quản lý cho Công ty CP Sông Gianh.

Về khách hàng

Công ty CP Sông Gianh được thành lập 15/12/1992, tiền thân là Nhà máy phân lân vi sinh Sông Gianh, sau đó đổi tên thành Công ty phân bón Sông Gianh. Tháng 01 năm 2009, Công ty chính thức chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần với tên giao dịch là Công ty Cổ phần Sông Gianh. Tên viết tắt là SOGICO. Hiện nay, Công ty có 14 xí nghiệp thành viên trong đó có 7 xí nghiệp chuyên sản xuất phân bón.

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác