Thiết kế logo công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nét (4429)

Tổng quan dự án

Trong dự án này Sao Kim thực hiện thiết hiết kế logo và hệ thông nhận diện thương hiệu cho Công ty Cổ phần Phân phối Việt Nét.

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác