Thiết kế logo Công ty dược phẩm Quốc gia NAFACO (2177)

Tổng quan dự án

Khi tiến hành thiết kế thương hiệu, khách hàng của chúng tôi – Công ty CP Dược Phẩm Quốc Gia – gặp khó khăn trong việc sử dụng cái tên – vốn là một tên mô tả chung chung và không thể trở thành nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ. Chúng tôi nhận trách nhiệm tái định vị thương hiệu, thay đổi tên công ty, tên thương hiệu phù hợp với chiến lược kinh doanh của khách hàng.

Giải pháp

Chúng tôi thành công trong việc sáng tạo phương án tên thương hiệu NAFACO cho Công ty CP DP Quốc Gia. Thành công của dự án một mặt giúp khách hàng không phải thay đổi tên thương mại sẵn có, mặt khác tạo ra một thương hiệu hấp dẫn và hiệu quả sử dụng trong truyền thông. 
NAFACO được sáng tạo từ tên công ty trong tiếng Anh – National Pharmacy Corporation, trong đó chữ PH được thay thế bằng chữ F vừa ngắn gọn vừa tạo ra sự khác biệt độc đáo.

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác