Nhận diện thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA (1462)

Tổng quan dự án

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế nhận diện thương hiệu cho MAIKA Tour của công ty CATTLEYA Co., Ltd.

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác