Thiết kế nhận diện thương hiệu viện nghiên cứu kinh tế và quản lý Đại Tiến IREM.DT (1510)

Tổng quan dự án

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế nhận diện thương hiệu cho Viện Nghiên cứu Kinh Tế và Quản lý Đại Tiến ( IREM.DT)

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác