Cơ quan chứng thực chính phủ VGCA (1989)

Tổng quan dự án

Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ thuộc Cục Quản lý Kỹ thuật Nghiệp vụ Mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ. Trung tâm có chức năng nhiệm vụ như sau:
 - Tổ chức, quản lý, duy trì và bảo đảm hoạt động của hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị được an toàn, liên tục 24/7.
- Tư vấn và cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số các cơ quan Đảng và Nhà nước.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tích hợp chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số vào các ứng dụng công nghệ thông tin.
- Nghiên cứu, xây dựng các hệ thống phần mềm, công cụ ứng dụng chứng thư số.

Website: http://ca.gov.vn

Sao Kim phát triển thành công bộ nhận diện thương hiệu dành cho Cơ quan chứng thực Chính phủ ( Goverment Certification Authority).


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác