Lấy chữ cái đầu tiên của tên thương hiệu làm logo là một trong những cách làm phổ biến. Ưu điểm của phương pháp này là dễ làm, dễ nhớ. Bạn thử tham khảo một vài mẫu logo dưới đây xem nhé.

1stletter logo design Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên

1stletter logo design (1) Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
1stletter logo design (2) Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
cong ty xay du ng san ne n tha i nguyen0 1284945615 Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
1stletter logo design (3) Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
1stletter logo design (4) Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
1stletter logo design (5) Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
1stletter logo design (6) Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
1stletter logo design (7) Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
1stletter logo design (8) Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
1stletter logo design (9) Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
1stletter logo design (10) Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
1stletter logo design (10) Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
1stletter logo design (12) Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
1stletter logo design (13) Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
1stletter logo design (14) Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
1stletter logo design (15) Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
cong ty tnhh bich nuong0 1286206374 Tạo biểu tượng cho logo từ chữ cái đầu tiên của tên
Source: Various sourcesTìm kiếm từ Google:

logo chu cai, logo chu, logo chu dep, logo chu cai dep, cách tạo logo chữ, tao logo chu cai, Mẫu logo chữ, lo go chu cai, bieu tuong chu cai, logo theo chu cai