Logo KCC Group (1157)

Tổng quan dự án

KCC GROUP là mô hình đầu tư xuất phát từ kinh doanh thực phẩm dùng nhanh. Hiện tại chuỗi cửa hàng Phở KCC đã xuất hiện phổ biến tại Hà Nội.

Trong quá trình tái định vị thương hiệu để mở rộng đầu tư, KCC đã mời Sao Kim tư vấn và phát triển lại hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty.

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác