Thiết kế logo và ấn phẩm quảng cáo dầu ăn 5 Stars (1559)

Về khách hàng

Trong dự án này, Sao Kim thiết kế logo, nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn mác, ấn phẩm quảng cáo cho nhãn dầu ăn 5Stars

Dịch vụ cung cấp


Bạn thích dự án này?

Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

GỬI YÊU CẦU hoặc BẮT ĐẦU NGAY

Tham khảo thêm các dự án khác