Thiết kế logo công ty luật Minh Khuê
Thiết kế logo công ty luật Minh Khuê

Thiết kế logo công ty luật Minh Khuê (5300)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim thá»±c hiện thiết kế logo cho công ty TNHH Luật Minh Khuê

Về khách hàng

Công ty luật Minh Khuê hoạt Ä‘á»™ng trong lÄ©nh vá»±c tÆ° vấn pháp luật vá»›i Ä‘á»™i ngÅ© luật sÆ°, chuyên gia tÆ° vấn giàu kinh nghiệm trong các lÄ©nh vá»±c luật doanh nghiệp, luật sở hữu trí tuệ, luật đầu tÆ°, luật thuế, luật đất Ä‘ai và các lÄ©nh vá»±c tÆ° vấn pháp luật khác…

Địa chỉ: Số 120 A4, ngõ 129, Nguyá»…n Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Ná»™i

Website       :  www.luatminhkhue.vn

Dịch vụ cung cấp

Ý tưởng thiết kế

Logo được hình thành từ hai yếu : Phẩn hình (biểu tượng) và phần chữ (thÆ°Æ¡ng hiệu).

Biểu tượng được xây dá»±ng dá»±a trên ba yêu tố cấu thành:
+ Phần hình vuông bao bọc đường tròn, đường congVá»›i ý nghÄ©a tượng trÆ°ng: "Hình vuông và đường tròn" tượng trÆ°ng cho sá»± phát triển, hoàn thiện, hoàn mỹ... Đây là yêu tố biểu trÆ°ng cho sá»± phát triển toàn vẹn.
Đường cong được thiết kế cách Ä‘iệu từ chữ M đặt trong hình vuông chéo, đường cong thể hiện sá»± mềm dẻo, sá»± linh hoạt trong lÄ©nh vá»±c pháp lý vốn Ä‘ã đặt trong má»™t khuôn mẫu rõ ràng thể hiện bằng hình vuông bao phủ;
+ Chữ M được thiết kế cách Ä‘iệu dÆ°á»›i dạng má»™t cuốn sách Ä‘ang mở - Tượng trÆ°ng cho tri thức, trí tuệ, sá»± minh mẫn;
+ Đường tròn dược thiết kế dÆ°á»›i dạng má»™t dấu chấm trên đầu chữ M nhÆ° muốn thể hiện hình tượng con người Ä‘ang vÆ°Æ¡n lên. Đồng thời Ä‘ây cÅ©ng là biểu trÆ°ng của cán cân công lý - hình ảnh cán cân là hình ảnh mở rá»™ng và ẩn sau hình ảnh của con người. Con người được bảo vệ, được chở che bởi phần hình vuông phí trên có dạng hình chiến nón thể hiện tính chất nghề nghiệp của hoạt Ä‘á»™ng luật sÆ° là bảo vệ con người, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sá»± công bằng, sá»± thật khách quan. Chữ "M" được thiết kế cách Ä‘iệu dÆ°á»›i hình ảnh trái tim tượng trÆ°ng cho chữ "TÂM" thể hiện sá»± nhiệt huyết, sá»± tận tâm đối vá»›i khách hàng cÅ©ng nhÆ° đối vá»›i chất lượng dịch vụ tÆ° vấn.
+ Má»™t ý nghÄ©a khác của đường tròn thiết kế ẩn dụ hÆ°á»›ng sá»± liên tưởng đến hình ảnh sao khuê (Minh Khuê), trong lịch sá»­ của người Việt hình ảnh sao khuê từng được ví vá»›i tấm lòng trung hiếu của người hiền tài "Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo (tấm lòng ức Trai sáng tá»±a sao Khuê)."
+ Nhãn hiệu được thiết kế tạo ra sá»± cân đối giữ phần hình và phần chữ - Sá»± cân đối ở Ä‘ây thể hiện sá»± công bằng, người cầm cân nảy má»±c
+ Logo lấy màu xanh, màu của sá»± năng Ä‘á»™ng, màu của sá»± tin tưởng và phát triển. Phông chữ không chân thể hiện sá»± hiện đại và chuyên nghiệp
làm màu sắc chủ đạoSlogan của công ty "Tâm sáng trí minh" thể hiện má»™t tầm nhìn, má»™t hÆ°á»›ng chủ đạo của người sáng lập công ty trong định hÆ°á»›ng tuy duy pháp lý. Äây là má»™t biểu Ä‘Æ¡n giản nhÆ°ng hàm ý sâu sa.

Dự án cùng hạng mục

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1