Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo nước tinh khiết Punavita
Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo nước tinh khiết Punavita

Đặt tên thương hiệu và thiết kế logo nước tinh khiết Punavita (4982)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này, Sao Kim được mời tÆ° vấn và sáng tạo thÆ°Æ¡ng hiệu cho nhãn nÆ°á»›c tinh khiết má»›i. Công việc bao gồm từ đặt tên thÆ°Æ¡ng hiệu, sáng tác slogan, thiết kế logo, bao bì sản phẩm, nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu ứng dụng ...

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1