Logo Khoa Việt Travel
Logo Khoa Việt Travel

Logo Khoa Việt Travel (5398)

Tổng quan dự án

Khoa Viet Travel là công ty du lịch nhắm chủ yếu vào thị trường khách du lịch nói tiếng Pháp. Công ty Ä‘ã tạo được uy tín tốt khi được giá»›i thiệu tại nhiều cuốn sách du lịch của các tổ chức du lịch quốc tế. Trong ná»— lá»±c xây dá»±ng hình ảnh chuyên nghiệp của Khoa Viet Travel, Sao Kim hân hạnh làm đối tác tÆ° vấn và phát triển hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu cho công ty.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1