Thiết kế logo khách sạn Alaska
Thiết kế logo khách sạn Alaska

Thiết kế logo khách sạn Alaska (4959)

Về khách hàng

Trong dá»± án này Sao Kim tham gia vá»›i vai trò tÆ° vấn và thiết kế toàn bá»™ hệ thống hình ảnh nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu cho Alaska Hotel.
Khách sạn Alaska mong muốn gây dá»±ng hình ảnh thÆ°Æ¡ng hiệu thông qua hệ thống nhận diện được thiết kế đồng bá»™ và nhất quán nhÆ° má»™t chiến lược xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu quan trọng trong kế hoạch 5 năm đầu của mình.
Sau khi được quy chuẩn và ra mắt, hệ thống nhận diện má»›i nhanh chóng được triển khai áp dụng trong toàn bá»™ các hoạt Ä‘á»™ng của Alaska nhằm tối Ä‘a sá»± nhận biết tại mọi Ä‘iểm tiếp xúc thÆ°Æ¡ng hiệu và tranh thủ cảm tình đối vá»›i thÆ°Æ¡ng hiệu của khách hàng.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1