Thiết kế logo khách sạn Alaska
Thiết kế logo khách sạn Alaska

Thiết kế logo khách sạn Alaska (4712)

Về khách hàng

Trong dự án này Sao Kim tham gia với vai trò tư vấn và thiết kế toàn bộ hệ thống hình ảnh nhận diện thương hiệu cho Alaska Hotel.
Khách sạn Alaska mong muốn gây dựng hình ảnh thương hiệu thông qua hệ thống nhận diện được thiết kế đồng bộ và nhất quán như một chiến lược xây dựng thương hiệu quan trọng trong kế hoạch 5 năm đầu của mình.
Sau khi được quy chuẩn và ra mắt, hệ thống nhận diện mới nhanh chóng được triển khai áp dụng trong toàn bộ các hoạt động của Alaska nhằm tối đa sự nhận biết tại mọi điểm tiếp xúc thương hiệu và tranh thủ cảm tình đối với thương hiệu của khách hàng.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1