Thiết kế logo cửa hàng băng đĩa nhạc CD CÚC
Thiết kế logo cửa hàng băng đĩa nhạc CD CÚC

Thiết kế logo cửa hàng băng đĩa nhạc CD CÚC (3192)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim thá»±c hiện việc thiết kế thÆ°Æ¡ng hiệu cho CD CUC  - doanh nghiệp tÆ° nhân kinh doanh Ä‘a ngành nghề từ thời trang cho trẻ em đến kinh doanh  băng Ä‘Ä©a CD..

Hiện tại CD CÚC Ä‘ang xây dá»±ng hệ thống các cá»­a hàng bán băng Ä‘Ä©a CD má»›i ở các trung tâm thÆ°Æ¡ng mại  lá»›n cùng vá»›i Ä‘ó là kỳ vọng xây dá»±ng được má»™t thÆ°Æ¡ng hiệu mạnh trong ngành.

Ý tưởng thiết kế:
Logo  Ä‘i theo hÆ°á»›ng Ä‘Æ¡n giản, lấy chữ bắt đầu của brand name làm biểu tượng kết hợp vá»›i hình tròn  xoay vừa thể hiện cho sá»± hoàn hảo và lấy ý tưởng từ chiều xoay của Cd. Kết hợp giữa chữ và hình tạo thành biểu tượng của CD CÚC.
Font chữ vuông đầu chữ được bo tròn thể hiện sá»± bền vững và hiện đại. Màu sắc logo màu cam tượng trÆ°ng cho sá»± ná»— lá»±c và sáng tạo.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1