Thiết kế logo gạch ngói King Han
Thiết kế logo gạch ngói King Han

Thiết kế logo gạch ngói King Han (2610)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim thá»±c hiện việc thiết kế logo, nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu gạch ngói King Han

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1