Thiết kế logo Phú Thắng
Thiết kế logo Phú Thắng

Thiết kế logo Phú Thắng (3406)

Tổng quan dự án

Công ty TNHH Ná»™i thất Phú Thắng là công ty chuyên nghiệp trong thiết kế và thi công ná»™i thất văn phòng. Vá»›i thời gian hoạt Ä‘á»™ng 10 năm trên thị trường, Phú Thắng hiện nay Ä‘ã trở thành thÆ°Æ¡ng hiệu mạnh và uy tín trong thị trường ná»™i thất cho các văn phòng cao cấp tại Hà Giang. Tập trung chuyên sâu vào ná»™i thất văn phòng,Phú Thắng Ä‘ã là nhà thầu của rất nhiều khách hàng lá»›n (má»™t số khách hàng tiêu biểu là Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, Viá»…n Thông Tỉnh, BÆ°u Điện Tỉnh, Ngân hàng Nông Nghiệp...).

Sao Kim hân hạnh là nhà tÆ° vấn thiết kế thÆ°Æ¡ng hiệu cho Ná»™i thất Phú Thắng.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1