Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu Công ty Dầu khí Petimex
Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu Công ty Dầu khí Petimex

Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu Công ty Dầu khí Petimex (5083)

Tổng quan dự án

Bài toán thÆ°Æ¡ng hiệu: Công ty TNHH má»™t thành viên thÆ°Æ¡ng mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) là Doanh nghiệp Nhà nÆ°á»›c trá»±c thuá»™c UBND tỉnh Đồng Tháp. Là má»™t doanh nghiệp Ä‘a dịch vụ trọng Ä‘iểm của tỉnh vá»›i các dịch vụ gồm kho vận, phân phối xăng dầu, kinh doanh khách sạn, kho cảng, phÆ°Æ¡ng tiện vận chuyển thủy, PETIMEX cần sở hữu bá»™ nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu chuyên nghiệp - khác biệt, và nổi bật giữa bối cảnh cạnh tranh trong ngành dầu khí.

Tiếp nhận bài toán thÆ°Æ¡ng hiệu trên, Sao Kim Ä‘ã thá»±c hiện sáng tạo và triển khai dá»± án thành công, Ä‘em đến hình ảnh nhận diện hoàn toàn khác biệt cho khách hàng.

Câu chuyện thÆ°Æ¡ng hiệu: Là má»™t doanh nghiệp trọng Ä‘iểm của tỉnh Đồng Tháp, Petimex mong muốn gắn hình ảnh thÆ°Æ¡ng hiệu vá»›i yếu tố đặc thù địa phÆ°Æ¡ng.

Giải pháp: Logo được thiết kế kết hợp giữa biểu tượng giọt dầu và hình ảnh chim sếu hay chim hạc - biểu tượng của Đồng Tháp. Logo cách Ä‘iệu vá»›i màu sắc đặc trÆ°ng của ngành dầu khí, tạo nên sá»± giao thoa hiện đại và Ä‘áp ứng hoàn hảo yêu cầu của khách hàng. Hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu đồng bá»™ và nhất quán giúp Petimex trở nên chuyên nghiệp, nâng tầm vị thế thÆ°Æ¡ng hiệu trong ngành.

Dự án cùng hạng mục

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1