Thiết kế logo thương hiệu khai khoáng Lửa Việt
Thiết kế logo thương hiệu khai khoáng Lửa Việt

Thiết kế logo thương hiệu khai khoáng Lửa Việt (3705)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim thá»±c hiện thiết kế logo thÆ°Æ¡ng hiệu cho công ty cổ phần đầu tÆ° phát triển Lá»­a Việt hoạt Ä‘á»™ng trong lÄ©nh vá»±c khai thác khoáng sản, xây dá»±ng.

 

Ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ việc cách Ä‘iệu 2 chữ cái đầu của tên thÆ°Æ¡ng hiệu LV. Chữ L được xoay 1 góc 45 Ä‘á»™ kết hợp cÅ©ng chữ V tạo thành 1 khối hình thoi, có sá»± kết nối và chuyển tiếp. Các thành phần trong logo được tạo thành bởi những hình khối hình vuông, chữ nhật, hình thoi tạo liên tưởng tá»›i ngành khai khoáng – lÄ©nh vá»±c hoạt Ä‘á»™ng chính của công ty.

Logo sá»­ dụng 3 mầu đỏ, cam và Ä‘en. Mầu đỏ tượng trÆ°ng cho sức trẻ, mầu cam cho sá»± sáng tạo, còn mầu Ä‘en tượng trÆ°ng cho ngành khai khoáng

Ý tưởng thiết kế

Ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ việc cách Ä‘iệu 2 chữ cái đầu của tên thÆ°Æ¡ng hiệu LV. Chữ L được xoay 1 góc 45 Ä‘á»™ kết hợp cÅ©ng chữ V tạo thành 1 khối hình thoi, có sá»± kết nối và chuyển tiếp. Các thành phần trong logo được tạo thành bởi những hình khối hình vuông, chữ nhật, hình thoi tạo liên tưởng tá»›i ngành khai khoáng – lÄ©nh vá»±c hoạt Ä‘á»™ng chính của công ty.

Logo sá»­ dụng 3 mầu đỏ, cam và Ä‘en. Mầu đỏ tượng trÆ°ng cho sức trẻ, mầu cam cho sá»± sáng tạo, còn mầu Ä‘en tượng trÆ°ng cho ngành khai khoáng

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1