Thiết kế logo và showroom Film 5D Stereo Sense
Thiết kế logo và showroom Film 5D Stereo Sense

Thiết kế logo và showroom Film 5D Stereo Sense (2897)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim thá»±c hiện việc sáng tạo thÆ°Æ¡ng hiệu cho Stereo Sense - má»™t mô hình rạp chiếu film má»›i xuất hiện tại Hà Ná»™i.

Công việc của chúng tôi bao gồm từ sáng tạo logo, slogan, hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu và thiết kế mô hình rạp chiếu film cho Stereo Sense.

VỀ KHÁCH HÀNG

Stereo Sense ra đời vá»›i mong muốn Ä‘em Ä‘ến cho giá»›i trẻ những trải nghiêÌ£m tuyêÌ£t vời từ âm thanh, hình ảnh, cảm xúc khi thưởng thức công nghêÌ£ film 5D hiêÌ£n đại bâÌ£c nhất. Hiện Stereo Sense nhanh chóng phát triá»…n những rạp chiếu phim đầu tiên tại Hà Ná»™i

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1