Thiết kế thương hiệu Học viện Quản lý phát triển Tp.HCM DMA
Thiết kế thương hiệu Học viện Quản lý phát triển Tp.HCM DMA

Thiết kế thương hiệu Học viện Quản lý phát triển Tp.HCM DMA (3260)

Tổng quan dự án

Học viện quản lý phát triển thành phố Hồ Chí Minh ( DMA ), tiền thân là Trường Cán bá»™ quản lý nông nghiệp và PTNT (CMARD 2) - Là má»™t trong các tổ chức hàng đầu của Việt Nam về nghiên cứu khoa học, tÆ° vấn và giáo dục - Ä‘ào tạo phát triển nguồn nhân lá»±c theo chuẩn quốc tế cho ngành nông nghiệp và cho xã há»™i vá»›i cÆ¡ sở vật chất hiện đại, Ä‘á»™i ngÅ© giảng viên có trình Ä‘á»™ cao, khả năng giải quyết vấn đề quản lý phát triển trong thá»±c tiá»…n kinh tế - xã há»™i.

Trong dá»± án này, Sao Kim đảm nhận việc thiết kế toàn bá»™ hệ thống nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu của DMA má»™t cách nhất quán từ logo, ứng dụng thÆ°Æ¡ng hiệu, hệ thống ấn phẩm quảng cáo ...

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1