Đặt tên & thiết kế logo chăn ga gối đệm cao cấp Springo
Đặt tên & thiết kế logo chăn ga gối đệm cao cấp Springo

Đặt tên & thiết kế logo chăn ga gối đệm cao cấp Springo (5728)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này, Sao Kim thá»±c hiện việc sáng tạo thÆ°Æ¡ng hiệu má»›i về chăn ga gối đệm cho Công ty CP Quốc tế ABC. Công việc bao gồm: đặt tên, sáng tạo slogan, thiết kế logo và ứng dụng thÆ°Æ¡ng hiệu tại mọi Ä‘iểm tiếp xúc.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1