Thiết kế thương hiệu thời trang Venisa
Thiết kế thương hiệu thời trang Venisa

Thiết kế thương hiệu thời trang Venisa (5530)

Tổng quan dự án

Vai trò của Sao Kim trong dá»± án này là thá»±c hiện việc sáng tạo má»™t thÆ°Æ¡ng hiệu má»›i hấp dẫn cho nhãn hiệu thời trang mặc nhà ( đồ lót, đồ mặc nhà) phục vụ việc ra mắt thÆ°Æ¡ng hiệu má»›i của Công ty May Nguyá»…n Hoàng.

Thành công của dá»± án dẫn đến sá»± ra đời của thÆ°Æ¡ng hiệu thời trang VENISA đầy hấp dẫn và sáng tạo.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1