Logo Sơn Long Thuận
Logo Sơn Long Thuận

Logo Sơn Long Thuận (3212)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim thá»±c hiện thiết kế logo cho Công ty TNHH ThÆ°Æ¡ng Mại và Xây Dá»±ng SÆ¡n Long Thuận hoạt Ä‘á»™ng trong lÄ©nh vá»±c xây dá»±ng cÆ¡ sở hạ tầng (đường, hồ, đập,Ä‘ê,…), sản xuất VLXD, kinh doanh khách sạn, du lịch, xăng dầu ...

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1