Thiết kế logo Green Window
Thiết kế logo Green Window

Thiết kế logo Green Window (2652)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim thá»±c hiện thiết kế logo cho nhãn hiệu má»›i Green Window của công ty CP Đầu tÆ° TM & SX Lá»™c Thành Window.

Về khách hàng

Mục tiêu của dá»± án này là tìm kiếm tên gọi cho nhãn hiệu má»›i cho sản phẩm của nhá»±a lõi thép của công ty CP Đầu tÆ° TM & SX Lá»™c Thành Window.

Nhãn hiệu sản phẩm cá»­a nhá»±a lõi thép của Lá»™c Thành Window là má»™t nhãn hiệu má»›i, chuẩn bị tung ra thị trường. Nhìn chung, Æ°u thế về giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ (nếu không phải là Æ°u thế tuyệt đối) sẽ không thể tạo nên sá»± khác biệt cho má»™t nhãn hiệu cá»­a nhá»±a. Trên thá»±c tế khi triển khai dá»± án này, Sao Kim đồng thời đề xuất các phÆ°Æ¡ng án khác biệt hóa dá»±a trên ý nghÄ©a từng tên thÆ°Æ¡ng hiệu để khách hàng có thể dá»… dàng lá»±a chọn.

Green Window  - phÆ°Æ¡ng án tên được lá»±a chọn - mang thông Ä‘iệp về môi trường và về sá»± thân thiện. Đây là má»™t xu thế lá»›n của công nghệ, đồng thời cÅ©ng là má»™t phÆ°Æ¡ng pháp khác biệt hóa hiệu quả Ä‘ánh vào nhận thức cao cấp của người tiêu dùng. Các mẫu thiết kế nhận dạng thÆ°Æ¡ng hiệu sau Ä‘ó cÅ©ng nhấn mạnh thuá»™c tính này của tên thÆ°Æ¡ng hiệu nhằm tạo ấn tượng sâu sắc cho người dùng.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1