Logo thương hiệu LIC
Logo thương hiệu LIC

Logo thương hiệu LIC (3431)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim tham gia tÆ° vấn và thiết kế thÆ°Æ¡ng hiệu cho Công ty CP LIC Việt Nam - doanh nghiệp hoạt Ä‘á»™ng Ä‘a ngành trong các lÄ©nh vá»±c Logistic - Internet - Construction.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1