Thiết kế logo công ty TNHH Thiên Nam Hưng
Thiết kế logo công ty TNHH Thiên Nam Hưng

Thiết kế logo công ty TNHH Thiên Nam Hưng (3571)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này Sao Kim thá»±c hiện thiết kế logo cho công ty Thiên Nam HÆ°ng, má»™t doanh nghiệp hoạt Ä‘á»™ng trong lÄ©nh vá»±c bán lẻ tại Ninh Bình

Dịch vụ cung cấp

Ý tưởng thiết kế

Logo Thiên Nam HÆ°ng được thiết kế Ä‘Æ¡n giản nhÆ°ng rất hiện đại, lấy ý tưởng 2 hình bán nguyệt được thiết kế lồng ghép vá»›i nhau để biểu tượng có dấu ấn riêng. Hình ảnh này nhÆ° quan hệ chặt chẽ, khăng khít không thể tách rời giữa khách hàng và doanh nghiệp. Đây cÅ©ng là giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp luôn hÆ°á»›ng tá»›i. Ngoài ra sá»± linh Ä‘á»™ng, chuyển Ä‘á»™ng của biểu tượng kết hợp hài hòa tạo nên vẻ đẹp cho Logo, nó cÅ©ng thể hiện sá»± phát triển, hÆ°ng thinh của doanh nghiệp.

Màu sắc: Màu sắc sá»­ dụng những tông màu gần gÅ©i thể hiện sá»± thân thiện của doanh nghiệp vá»›i khách 
hàng. Xét về tổng thể Ä‘ây là Logo phù hợp vá»›i ngành nghề kinh doanh của khách hàng vá»›i bố cục cân đối vững chắc tạo niềm tin.

Dự án cùng hạng mục

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1