Nhận diện thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA
Nhận diện thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA

Nhận diện thương hiệu công ty Lữ hành CATTLEYA (3213)

Tổng quan dự án

Trong dá»± án này, Sao Kim thá»±c hiện việc thiết kế nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu cho MAIKA Tour của công ty CATTLEYA Co., Ltd.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1