Logo Gia Khánh
Logo Gia Khánh

Logo Gia Khánh (3207)

Ý tưởng thiết kế

Logo được hình thành từ ý tưởng giản dị khi người thiết kế muốn có một hình ảnh chiếc lốp ô tô – sản phẩm đặc trưng của Gia Khánh – và sự chắt lọc hình ảnh đã đạt được hiệu quả với một logo ấn tượng – hiện đại.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1