Thiết kế logo VNFOREST
Thiết kế logo VNFOREST

Thiết kế logo VNFOREST (5983)

Tổng quan dự án

Logo Tổng cuÌ£c Lâm nghiêÌ£p ViêÌ£t Nam (DOF) do Sao Kim thiết kế laÌ€ sản phẩm hướng tới kỷ niêÌ£m ngaÌ€y thaÌ€nh lâÌ£p Tổng cuÌ£c Lâm NghiêÌ£p ViêÌ£t Nam 28/11/2010. Logo Ä‘ang trong quá triÌ€nh thẩm Ä‘iÌ£nh trước khi Ä‘Æ°Æ¡Ì£c chính thức thay thế logo cũ môÌ£t cách rôÌ£ng rãi.

Ý tưởng thiết kế

Mặc dù có khá nhiều các chi tiết trong mẫu logo này, nhÆ°ng logo của Tổng cục Lâm Nghiệp Việt Nam thể hiện được tất cả những yếu tố chức năng của ngành lâm nghiệp cÅ©ng nhÆ° trách nhiệm xả há»™i và định hÆ°á»›ng phát triển của cả má»™t ngành kinh tế.

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1