Cơ quan chứng thực chính phủ VGCA
Cơ quan chứng thực chính phủ VGCA

Cơ quan chứng thực chính phủ VGCA (4068)

Tổng quan dự án

Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ thuộc Cục Quản lý Kỹ thuật Nghiệp vụ Mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ. Trung tâm có chức năng nhiệm vụ như sau:
 - Tổ chức, quản lý, duy trì và bảo đảm hoạt động của hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị được an toàn, liên tục 24/7.
- Tư vấn và cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số các cơ quan Đảng và Nhà nước.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tích hợp chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số vào các ứng dụng công nghệ thông tin.
- Nghiên cứu, xây dựng các hệ thống phần mềm, công cụ ứng dụng chứng thư số.

Website: http://ca.gov.vn

Sao Kim phát triển thành công bộ nhận diện thương hiệu dành cho Cơ quan chứng thực Chính phủ ( Goverment Certification Authority).

Dự án cùng hạng mục

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1