Cơ quan chứng thực chính phủ VGCA
Cơ quan chứng thực chính phủ VGCA

Cơ quan chứng thực chính phủ VGCA (4433)

Tổng quan dự án

Trung tâm chứng thá»±c Ä‘iện tá»­ chuyên dùng Chính phủ thuá»™c Cục Quản lý Kỹ thuật Nghiệp vụ Mật mã - Ban CÆ¡ yếu Chính phủ. Trung tâm có chức năng nhiệm vụ nhÆ° sau:
 - Tổ chức, quản lý, duy trì và bảo đảm hoạt Ä‘ôÌ£ng của hệ thống chứng thá»±c Ä‘iêÌ£n tá»­ chuyên dùng phục vụ các cÆ¡ quan thuôÌ£c hêÌ£ thống chính trị được an toàn, liên tục 24/7.
- TÆ° vấn và cung cấp dịch vụ chứng thá»±c chữ ký số các cÆ¡ quan Đảng và Nhà nÆ°á»›c.
- Phối hợp vá»›i các cÆ¡ quan chức năng có liên quan để tích hợp chữ ký số và dịch vụ chứng thá»±c chữ ký số vào các ứng dụng công nghệ thông tin.
- Nghiên cứu, xây dá»±ng các hệ thống phần mềm, công cụ ứng dụng chứng thÆ° số.

Website: http://ca.gov.vn

Sao Kim phát triển thành công bá»™ nhận diện thÆ°Æ¡ng hiệu dành cho CÆ¡ quan chứng thá»±c Chính phủ ( Goverment Certification Authority).

Dự án cùng hạng mục

KHỞI ĐẦU ĐÚNG
ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
Đề nghị báo giá
SAO KIM BRANDING
TP HN: Tầng 3, Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
TP HCM: Lầu 3, Toà nhà Hoa Lâm, 02 Thi Sách, Quận 1